info@bloggenopreis.nl
076-7620600

Alles wat je moet weten over een au pair

Comment are off

Er zijn veel mogelijkheden als je in het buitenland bent voor bijvoorbeeld je tussenjaar. Ben je op zoek naar iets om te doen in je tussenjaar of in het algemeen om ervaring op te doen? Misschien kan je ervoor kiezen om een au pair te worden in het buitenland. Een au pair is een jeugdig persoon die tijdelijk bij een gezin inwoont en het gezin helpt bij de verzorging van kinderen en het huishouden. We gaan je er in dit artikel meer over vertellen. 

Wat doet een au pair?

Een au pair is dus iemand die naar het buitenland gaat en bij een gezin inwoont, maar wat doet een au pair nou eigenlijk precies? In ruil voor kost en inwoning zorgt een au pair voor de kinderen van het gastgezin. Over het algemeen vallen onder andere  de volgende taken binnen de verantwoordelijkheden van een au pair: het bereiden van ontbijt, lunch en diner. Het voeden van baby´s, kinderen naar school brengen en van school halen. Spelen met de kinderen, kinderen wassen, het opruimen van speelgoed en ga zo maar door. Vrijwel alle taken die te maken hebben met de verzorging van de kinderen zijn de verantwoordelijkheid van een au pair. Ook kan een au pair in overleg met het gastgezin wat huishoudelijke taken op zich nemen. Denk dan aan bijvoorbeeld schoonmaken en koken. Je kan gemakkelijk reizen in het buitenland met Travel Active voor verschillende programma´s, onder andere au pair.

Wat zijn de regels voor au pairs en gastgezinnen?

Er zijn een paar wettelijke regels waaraan au pairs en gastgezinnen moeten voldoen. Een au pair die naar Nederland wil komen, moet zijn aangesloten bij een uitwisselingsprogramma van een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) erkend au pairbureau. Buiten de EU is het voor een au pair verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen. Die vergunning is een jaar geldig. Uitzonderingslanden voor deze wet zijn Zwitserland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika. Au pairs uit deze landen hoeven geen visum aan te vragen. Voor het gastgezin zijn er ook een aantal regels. Het gastgezin moet uit minimaal twee personen bestaan en het gastgezin en de au pair mogen geen familie van elkaar zijn. Het gastgezin is daarnaast verantwoordelijk voor een ziektekostenverzekering voor de au pair en voor het verzorgen van een taalcursus. De woning van het gastgezin moet ook groot genoeg zijn, want de au pair heeft namelijk recht op een eigen kamer.

Hoe zit het met de geldzaken?

De maandelijkse kosten voor een au pair die geen visum hoeft aan te vragen, zijn in Nederland gemiddeld 650 euro. Voor een visumplichtige au pair betaalt een gastgezin gemiddeld 760 euro per maand, maar in principe werkt een au pair tegen kost en inwoning. Toch is er vaak voor een au pair een maandelijkse vergoeding.